Dự đoán Kqxs Vĩnh Phúc
Vị Trí:Xổ số Hà Tĩnh > Dự đoán Kqxs Vĩnh Phúc > Cau Lo Ve Nhieu Nhat Bảy thị trấn ở Giang Tây được coi là những thành phố nổi tiếng quốc gia trong ngành nông nghiệp.
Cau Lo Ve Nhieu Nhat Bảy thị trấn ở Giang Tây được coi là những thành phố nổi tiếng quốc gia trong ngành nông nghiệp.

Cập Nhật:2022-06-07 07:09    Lượt Xem:98

Cau Lo Ve Nhieu Nhat Bảy thị trấn ở Giang Tây được coi là những thành phố nổi tiếng quốc gia trong ngành nông nghiệp.

Cách đây vài ngày, Bộ Ngoại giao nông nghiệp và Bộ Tài chính đã công bố danh sách các thị trấn nông nghiệp hùng mạnh quốc gia ở 2022. dự định được tiến hành xây dựng một thị trấn nông nghiệp hùng mạnh hơn 2002, mà bảy thị trấn thuộc địa chúng tôi đã bị liệt kê. Dễ dàng báo cáo rằng đối với các thị trấn được chọn vào danh sách các thị trấn nông nghiệp mạnh ở 2022, chính phủ sẽ hỗ trợ thích đáng nhờ cách thưởng thay vì trợ. Phần thưởng và quỹ hỗ trợ sẽ chủ yếu hỗ trợ phát triển các khu vực chủ chốt và các mối liên kết yếu của các nông nghiệp hàng đầuCau Lo Ve Nhieu Nhat, nâng cấp thiết bị và cơ sở vật chất như là căn cứ trồng trọt và hóa hóaCau Lo Ve Nhieu Nhat, phát triển các nhà kinh doanh hàng đầu, và nâng cấp thêm các công nghiệp hàng đầu. Mảnh đất này được liệt kê trong tỉnh, là thị trấn Tây Tây Thiên. trấn Fuliang County, Xiaoomi town of Huichang County, xubu town of Ducyang County, LITA town of Nancheng County, Santi towards of Jinxian County, Giúp town of Jingangtam City and Jiuhe town of Yongxiu County. (Xi Triều)