Xổ số Hà Tĩnh
Vị Trí:Xổ số Hà Tĩnh > Xổ số Hà Tĩnh > Vo Chong Cai Nhau Danh Con Gi *Mô hình ứng dụng đường dẫn (PS kèm)
Vo Chong Cai Nhau Danh Con Gi *Mô hình ứng dụng đường dẫn (PS kèm)

Cập Nhật:2022-06-14 06:32    Lượt Xem:148

Vo Chong Cai Nhau Danh Con Gi *Mô hình ứng dụng đường dẫn (PS kèm)

The path is one of the three cơ bản Khái yếu of PS (selection, layer and path). Các tính năng vector và linh hoạt linh hoạt đều độc đáo. Để học PS, bạn cần phải học đường dẫn ứng dụng. Phần này của bài tập giải thích ví dụ về việc áp dụng đồ họa vẽ đường dẫn. Tác dụng cuối cùng: 0: ảnh

bước sản xuất: 1. Mở phần mềm PS và thực hiện: tập tin% 2gt; Lệnh mới. Tạo một tập tin màu trắng 2. Nhấn vào biểu tượng lớp mới ở dưới bảng lớp để tạo lớp mới. 3. Hãy chọn công cụ hình chữ nhật có hình tròn! A! của thanh công cụ. Rồi, đặt con chạy vào tập tin rỗng, ấn cái nút chuột trái và kéo để vẽ một hình chữ nhật hình tròn. 4. Hãy chọn công cụ chọn trực tiếp! A! ảnh {1) của thanh công cụ. Sau đó nhấn và giữ phím xoay bằng tay trái, ấn cái nút chuột trái bằng tay phải, và kéo hình chữ nhật hình tròn lên một chút về bên phải để chép một hình chữ nhật hình tròn. 5. Nhấn vào hình chữ nhật có hình tròn được sao chép với con chạy để hiển thị các điểm neo 8 (các hộp rỗng nhỏ). Nhấn bất kỳ cái mỏ neo nào ở góc dưới bên trái để thay đổi thành mỏ neo đặc màu đen. 6. Bấm và giữ phím của ca trực trên bằng tay trái, nhắp vào một điểm neo khác ở góc dưới bên trái bằng tay phải, nhắp vào điểm neo ngay cạnh góc trên bên trái và góc dưới, và nhắp vào điểm neo ngay cạnh góc dưới bên phải và góc dưới bên trái. Tại thời điểm này, tất cả bốn mỏ neo sẽ trở thành những mỏ neo đặc đen. 7. Hãy nhắp vào Xoá trên bàn phím để xoá đường dẫn đã chọn. 8. Hãy chọn công cụ hình elip

của thanh công cụ, di chuyển con chạy sang bên trái phía trên của hình chữ nhật hình tròn, ấn vào nút bên trái con chuột, ấn vào phím thay đổi trên cùng với tay trái, và kéo con chuột bằng tay phải để vẽ một vòng tròn nhỏ. Ảnh này! Sau khi vẽ, hãy nhả cái nút bên trái của con chuột, rồi nhả ra chìa khóa thay đổi trên cùng. 10. Hãy chọn công cụ bút

ảnh {1) trong thanh công cụ để vẽ những con số còn lại. Sau đó nhắp vào khoảng trống để giấu mỏ neo. 11. Đặt màu cảnh gần. Nhấn vào hộp nhỏ để đặt màu cảnh gần. (hộp nhỏ bên trái trên của biểu tượng hình thanh công cụ nằm dưới, hay hộp nhỏ bên trái trên bảng màu bên trên bên trái của giao diện PS.) 12. Sửa giá trị màu hex ở phía dưới cái kén màu mở lên (màu cảnh gần) và chọn màu thích. Sau đó nhấn nút OK. 13. Hãy chọn công cụ cọ (0) ảnh {1) trong thanh công cụ, hãy nhắp vào nút tam giác nhỏ trong biểu tượng thứ hai thuộc tính trong thanh hư cấu của công cụ, và đặt kích cỡ chổi thành 4 điểm ảnh. 14. Nhấn vào bảng điều khiển ở bên phải giao diện PS, và nhắp vào biểu tượng thứ hai từ bên trái ở dưới bảng điều khiển (lỗ nhỏ: dùng bàn chải để theo dõi đường dẫn. 15. Hãy nhắp vào tấm bảng bên dưới để đóng đôi mắt nhỏ của lớp nền. (chỉ cần nhấn vào mắt nhỏ) 16. Lưu bức ảnh. Nhấn vào thanh trình đơn, nhắp vào Lưu là a)... chọn n ơi cất giữ (v. d. màn hình nền), nhập tựa tập tin vào tên (n), nhắp vào hình tam giác nhỏ bên phải định dạn g (f), chọn định dạng PNG, nhắp vào lưu, và nhắp vào OK. Tác dụng cuối: 0! ảnh chụp! A! Tác dụng 2: 0! ảnh chụp! 1! Mũi: tác dụng đột quỵ khác được thiết lập với cọ khác nhau. Các kích thước khác nhau của các hình ảnh là kết quả của kích cỡ khác nhau của các hình vẽ mỗi lần. Những trang web xinh đẹp để bạn chọn nhắc nhắc nhắc nhắc điều điều đó, điều điều điều điều điều điều điều đó có đôi đôi điều điều điều điều điều điều điều điều điều điều tốt đẹp, những trang web tuyệt hảo cho bạn để chọn, những điều tốt đẹp hơn, việc làm biên giới và đánh giá cao cao cao cao cao giới giới giới giới hợp số, nhắc nhắc nhắc đôi điều điều điều điều điều điều điều điều điều đó, chỉ số những điều tốt đẹp nhất và vẽ và đánh giá trị vượt biên giới, và đánh giá cao cao cao cao cao những điều tốt đẹp trên những bức ảnh của thư viện nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc..973khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến khuyến định và vẽ những tác tốt về những tác phẩm tuyệt vời tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh tinh trên của bản bản và vẽ vẽ vẽ vẽ; nhạc công 9734;;; trang web có ảnh hưởng đặc biệt 9734; kho báu của truyền thống y Trung Quốc 9734; sản xuất trực tuyến; làm ảnh một inch 9734; sửa chữa Thay đổi nền ảnh 9734;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Thêm% phù dâu;% 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2đéo hiểu 2Yeah; bức ảnh

26nbsp; Có nhiều kỳ vọng hơn là nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít hơn hơn hơn hơn hơn, nhắc nhắc nhắc động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động động A! ra! ảnh! A! ra

đoạn lọc \\ 9734; {0) ảnh {} ảnh {} ảnh) Đoạn văn bản97344; {/ 0) ảnh da đầu tiên: răng trắng \\ 9734; {}ảnh này {} ảnh} ảnh da đầu tiên} Cảnh ảnh nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt dắt 734;

ảnh

việc thay đổi bằng lái \\ 9734; {f0}ảnh thay đổi da đầu kỹ năng'97344;

kỹ năng cắt tóc\\\\ 9734; {0) ảnh {i}Kỹ năng cắt ảnh {\\\\ 9734;

ảnh} Có những khả năng ảnh ảnh ảnh nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc nhắc ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít Ảnh dạy {1) Thứ gỡ mặt nạ cliích/ 9734;

ảnh {i}Thoát thư viện thích hợp}973444; {0) ảnh {{i}Văn bản dòng chấm\\\\ 9734; {} Ảnh {} A} Việc làm siết chặt đầu;

Ảnh kim loại

hình tròn \\ 9734;

ảnh {\\ {}Hình ảnh {}họa tiết nửa vòng tròn đang vẽ không đến. Nó được biên dịch tại Bắc Kinh vào tháng Bảy 4, 205 Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạmVo Chong Cai Nhau Danh Con Gi, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.