Xổ số Hà Tĩnh
Vị Trí:Xổ số Hà Tĩnh > Xổ số Hà Tĩnh > Xsmn 22-4 error_code:54004 error_msg:Please recharge
Xsmn 22-4 error_code:54004 error_msg:Please recharge

Cập Nhật:2022-07-18 07:56    Lượt Xem:141

Xsmn 22-4 error_code:54004 error_msg:Please recharge

Vào buổi tối tháng Bảy 10, giăm-bông vàng tuyên bố rằng công ty và những người liên quan đã nhận thông báo trước về hình phạt hành pháp do Chính phủ Điều phối chứng khoán cấp phát hành vào tháng Bảy. Chính phủ luật pháp về đạo luật chứng khoán Chiết Giang tính áp đặt một phạt 5000000000yukan lên vùng giăm-bông Vàng theo luật pháp; Shi Yanjun, the then chairman of the board, Wang Qiihui, the then director, phó president and Secretary of the board of director, and Wu Yuexiguo, the then director, president and Chief official officially... Không khó cho những nhà đầu tư hiểu rõ hơn về thị trường cổ phiếu A phát hiện ra hình phạt này là s ự tiếp theo cho sự kiện trước đó của người cha vợ tương lai tuyệt vời của con rể, người đã chịu nhiều mất mát nhất trong tương lai heo rừng vàng. Dừng lại! Dừng lại! Màn hình thông báo Nguồn% 2nbsp; Lũ buôn máy dùng mạng mạng... đã mất một nửa phẩm Ạn {1

trong January 2021, sau khi dự kiểm tra và phế quyết định của thành động trường thám, Gold ham bắt đầu thực hiện công việc đỡ heo. Tháng Tám, công ty đã mua hợp đồng tương lai heo. Vào tháng Chín, không có giấy phép, Dương, một nhân viên giao dịch tương lai, đã bán hợp đồng tương lai để đóng cửa. Vào tháng Chín, 92, tài khoản tương lai của công ty đã thu thập được một thiệt hại 55.10 triệu yuan, tính to án 92.92='lợi nhuận lưới cộng hưởng từ cổ đông các công ty đã được liệt kê tại 2020. Tuy nhiên, sự mất mát lớn này chưa được tiết lộ cho đến tháng giêng 27, 2022 trong Thông báo về tương lai mặt thao túng. Điều tra chứng khoán quốc gia tin rằng việc không thể tiết lộ các lỗ lớn trong giao dịch tương lai (ngày mai) đã vi phạm quy tắc của điều khoản 1 của vòng lặp, đoạn 1 và đoạn năm của bài kiểm soát an ninh, của luật pháp an ninh của Cộng hòa Trung Quốc (ở đây thì được gọi là luật chứng khoán) như đã được s ửa ở bộ Nội địa, Nó là hành động của người bắt buộc trong việc phát hành thông tin, trích dẫn ở phần 1 của luật pháp chứng khoán 197, người mà không cung cấp báo cáo hay thực hiện bổn phận cung cấp thông tin theo luật pháp này. *1} Sau khi công ty này nhận được một khoản bồi thường lớn

2} and did not vạch trần the

2} tổn thất kịp thời, Yang đã bồi thường to àn bộ công ty theo quy định đánh giá. Vào tháng Chín, 29 và 30, 2021, công ty nhận được một khoản đầy đủ 55 Công ty sẽ tiết lộ điều đó trong thông báo về dự án mặt đất bằng tháng giêng 27, 2022. Điều tra cho thấy: kim loại đã không thực hiện được cam kết công bố tạm thời theo đúng quy tắc của luật pháp an ninh, nguyên tắc 1.2, và giây hai, trung tâm điều hành nội bộ về thông tin về công ty được liệt kê, vi phạm những quy tắc của luật về đạo luật chứng khoán Nó là hành động của người bắt buộc trong việc phát hành thông tin, trích dẫn ở phần 1 của luật pháp chứng khoán 197, người mà không cung cấp báo cáo hay thực hiện bổn phận cung cấp thông tin theo luật pháp này. Nó là tháp luật! Nó giống như sự tháp vậy! Nó là tháp luật sứ nhất! A share good father-in-law! {1̣t {2) Cho tới này, cơn báo vệ hứt của thám vàng của thám heo sát đã vàng đã sắt. Vậy đứa con rể đáng xấu hổ nhất và người cha chồng tốt bụng nhất ở đâu ra? để đáp lại thông báo về tiến trình cải tạo tương lai mặt hàng hóa của những món giăm-bông vàng vào tháng giêng-27, 2022, Shenzhen Stock Exchange đã phát tán một bức thư đáng lo, và thông báo về câu trả lời của mối bận tâm về cái mỏ vàng tiết lộ nhiều chi tiết. The reason Yang closed his position without application at that time was that in mid September 2021, the press of pigs in the futars and spot desperation with the future Chợ và attempted to sale it and Reconstructe his position at a lower prime, which Rốt cuộc dẫn đến tổn thất khủng khiếp. Nó nói ra, nó nói ra, nói ra. lối này, nói ra, nói ra, nói ra, nó không thể xác nhất. Flush

2} Vậy tổn thương lớn đến từ đâu? Thông báo nói rằng sự đền bù đến từ chính ông ấy và chính mình đã quyên góp tiền và tiền của cha vợ ông ấy. Shi xiongbiĐào. Hơn nữa, do không có thời gian để gây quỹ, Shi xiongbiao cũng đã tạm thời mượn một 4.05 triệu yuan từ bạn ông Vương Qihui (phó chủ tịch và cựu thư ký của hội đồng quản trị) vào tháng Chín 29, 2021, và bận 5.95 triệu yuan of ony ban đầu do anh trai Shi Yanlimal (Tổng thống và cựu chủ tịch của công ty) trả cho cháu mình vào tháng Chín, 2021. Sau đó, Shi xiongbiao trả nợ bằng việc chuyển cổ phần của những công ty khác mà ông sở hữu. The Shi xiongbiao là một cổ đông người tự nhiên nắm giữ 3.45=. cổ phần của công ty, và Shi xiongbiao là em trai của Shi Yanjun, cựu giám đốc thực sự của công ty. Shi xiongbiao được gọi là cha vợ tốt của hãng truyền thông vì ông ta nhanh chóng trả tiền cho con rể mình. Dương cũng bị chế nhạo là con rể đáng xấu hổ nhất. On July 14, golden ham đã đóng cửa 4.23 yuan / share, up 0.24=. Dừng lại! Dừng lại! Màn hình nền: Flush {1

Từ thị trường chứng khoán có rủi ro, đầu tư cần phải cẩn thận.}1

Yangzi Evening News/ Purple bull news phóng viên% 2nbsp; Mã A Yên! A! Kiểm tra bởi Thẩm Du An Xsmn 22-4