Soi cầu Xổ số Hải Dương
Vị Trí:Xổ số Hà Tĩnh > Soi cầu Xổ số Hải Dương > Sữa Số Miền Bắc Chennai Wuhou sẽ tiến hành hai thử nghiệm axit hạt nhân miễn phí trong ba ngày nữa.
Sữa Số Miền Bắc Chennai Wuhou sẽ tiến hành hai thử nghiệm axit hạt nhân miễn phí trong ba ngày nữa.

Cập Nhật:2022-07-29 06:54    Lượt Xem:148

Sữa Số Miền Bắc Chennai Wuhou sẽ tiến hành hai thử nghiệm axit hạt nhân miễn phí trong ba ngày nữa.

Tháng Bảy 16, văn phòng của COVID-19 ở huyện Wuhou, Chenkov đã ra thông báo No. 4 về thực hiện thử nghiệm axit nucleic free ở huyện Wuhou trong ba ngày nữa. Theo yêu cầu của kế hoạch phòng ngừa và điều khiển covid-19 (Ninth Edition) rằng nhân viên có lịch sử nghỉ phép ít rủi ro nên hoàn thành hai thử nghiệm axit nucleic trong vòng ba ngàySữa Số Miền Bắc, với một khoảng thời gian 24h giữa hai, Wuhou District quyết định thực hiện xét nghiệm hạt nhân miễn phí cho hai thử nghiệm trong vòng ba ngày khắp khu vực, và hạn là 19:00 vào tháng Bảy, 2022. The free nucleic ic acid detecting in Wuhou District are the following:: 1 Loạn